Adatkezelési tájékoztató

Tiszteletben tartjuk tanulóink személyes adatainak védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk, amelyek a tanfolyamok szervezése, a weboldal üzemeltetése és a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében szükségesek. Az Adatkezelési tájékoztató elkészítésekor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy „GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) előírásait.

 

 

Röviden

 • A tanfolyamra való jelentkezéshez kapcsolattartási célból neved, e-mail címed és telefonszámod megadása szükséges.
 • A tanfolyamon való részvételhez az oktató felnőttképzési törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése és a számlázás céljából további személyes adatokat kell megadnod.
 • Adataidhoz elsősorban a szervezők (mint adatkezelő) és az oktató (mint adatfeldolgozó) férhetnek hozzá.
 • Honlapunkon a jó használatot elősegítő sütiket, valamint statisztikai célból Google Analytics, illetve marketing célból Google Adwords és Facebook sütiket használunk. A honlap böngészésével elfogadod ezek használatát.
 • Amennyiben hozzájárulsz, a jelentkezés vagy a tanfolyam elvégzését követően is tájékoztatunk az aktuálisan induló tanfolyamainkról, melyet bármikor megtilthatsz.
 • Mindent megteszünk a GDPR-ból eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében, valamint biztosítjuk a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogaidat.

 

 

Ki kapja meg az adatokat?

A tanfolyamok előkészítése érdekében az adatokat Jancsó Márton Pál egyéni vállalkozó (székhelye: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 119.; nyilvántartási száma: 35549891; adószáma: 66511793-1-43), mint adatkezelő, valamint az általa bevont adminisztrátor kezeli.

Az oktatás megvalósítása érdekében adataid az Oktató, mint adatfeldolgozó számára átadásra kerülnek, melyről az Oktatóval kötött külön szerződés rendelkezik.

 

Adataidat elektronikusan tároljuk, melyekhez csak az előbbiekben említett személyek férhetnek hozzá. Harmadik személy részére a jelen Adatkezelési tájékoztatóban nevesített szervezeteken kívül adattovábbítás nem történik, azonban hatósági ellenőrzés során, a hatóság erre kijelölt munkatársai betekinthetnek a dokumentációba. Az adatkezelés során nem történik a megadott személyes adataid alapján profilalkotás.

 

Honlapunk tárhelyszolgáltatója a Webonic Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszáma: 01-09-025725; adószáma: 25138205-2-41). A honlapon keresztül feldolgozott adatok az Európai Unió területén belül található számítógépeken és szervereken kerülnek tárolásra.

 

 

Milyen adatokat kezelünk a tanfolyamok előkészítéséhez?

A személyes adatok megadása a tanfolyamokkal kapcsolatos érdeklődés vagy a tanfolyamra történő jelentkezés (együtt a továbbiakban: jelentkezés) érdekében szükséges. A jelentkezés során a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy közvetlenül az info@lumentanfolyamok.hu e-mail címre küldött levélben meg kell adnod az azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges személyes adataidat és elérhetőségeidet:

 

 • név, e-mail cím és telefonszám;
 • a képzésen való részvétel esetén a költségviselőre vonatkozó adatok (név, lakcím/székhely, cég esetében adószám) a számla kiállítása céljából;
 • valamint a diákkedvezmény igénybevétele érdekében tájékoztatnod kell hallgatói státuszodról.

 

A személyes adatok megadása önkéntes. A jelentkezéssel beleegyezel, hogy a fenti adatokat kezelhessük. A kapcsolatfelvételi űrlapot Google reCAPTCHA védi, melyre a Google adatvédelmi irányelvei és felhasználási feltételei az irányadóak.

Az adatkezelés célja, hogy a tanfolyamon részt vehess vagy a tanfolyammal kapcsolatos kérdésedre választ adhassunk.

Az adatkezelés jogalapja ennélfogva a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása az oktatás igénybevétele és az információszerzés érdekében.

A jelentkezéssel kapcsolatban gyűjtött adatok kezelése mindaddig zajlik, amíg az adatkezelés célja fennáll. Az adatkezelésre vonatkozó beleegyezésedet bármikor visszavonhatod.

A honlapon keresztül megadott adatok a Webonic Kft., mint a honlap tárhelyszolgáltatójának szervereire kerülnek, kizárólag az adatok tárolása céljából.

 

Amennyiben hozzájárulsz, a jelentkezés vagy a tanfolyam elvégzését követően hírlevélben rendszeresen tájékoztatunk az aktuálisan induló tanfolyamokról. Ezt a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod az e-mail címünkre küldött ezirányú kéréseddel. A hírlevelet az Omnisend rendszerén keresztül küldjük, amely egy Európia Unión kívül működő cég. (További információ az Omnisend adatvédelmi irányelveiről.)

 

 

Milyen adatokat kezelünk a felnőttképzési törvény alapján?

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: felnőttképzési törvény) alapján a tanfolyam engedélyhez nem kötött, de bejelentés-köteles felnőttképzésnek számít, amelyhez a törvény több feladatot is meghatároz:

 

 • A képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kell kötni, melyhez a résztvevőnek a törvényben meghatározott adatait be kell kérni és kezelni kell.
 • A képzésről adatokat kell szolgáltatni a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe, mely keretében a résztvevő személyes adatait is továbbítani kell.

 

Csak a legszükségesebb adatokat kérjük, amire a felnőttképzési törvény kötelez minket. Ezek a képzésben résztvevő személy

 

 • természetes személyazonosító adatai (viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja leánykori neve);
 • oktatási azonosító száma;
 • legmagasabb iskolai végzettsége;
 • e-mail címe;
 • továbbá a képzéssel összefüggő adatok (a képzésbe történő belépéssel és a képzés elvégzésével, illetve a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos információk).

 

Az adatkezelés célja az oktatónak a felnőttképzési törvényben előírt jogszabályi kötelezettségének előkészítése.

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzési törvény 21. §-a, illetve szerződés teljesítése a képzésben résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés szerint.

Az adatkezelés időtartama a felnőttképzési törvény 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napja.

Az adatokat a Google Űrlapok szolgáltatáson keresztül vagy emailben tudod megadni. A Google Űrlapokon keresztül megadott adatok esetében az adatfeldolgozó a Google LLC, amely egy Európia Unión kívül működő cég.

 

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – így különösen jogszabályi előírás szerint statisztikai célú adatfeltöltésre a Pest Megyei Kormányhivatal által kezelt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben – személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően a résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek kaphatnak hozzáférést.

 

 

Mit jelent a sütik használata?

A honlapon való böngészéssel és a sütik elfogadásával tudomásul veszed és elfogadod, hogy a honlap hatékonyabb használata, illetve statisztikai adatok gyűjtése, valamint személyre szabott ajánlatok céljából sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik elfogadás a sütik használatáról szóló értesítő felületen („sütisávban”) található „Elfogadom” gombra kattintással, illetve a honlapon található bármely linkre kattintással történik. A honlap egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk, a használt sütik személyi azonosításra alkalmatlanok. A sütik beállítását, letiltását a saját böngésződben módosíthatod, vagy törölheted.

 

A honlapon az alábbi webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatásokat használjuk:

 

 • Google Analytics és Google Adwords: A Google Analitycs sütiket használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A süti által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő sütiket helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő süti lehetővé teszi a Google számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. (További információ a Google Adatvédelmi irányelveiről.)
 • Facebook: A honlap tartalmát a Felhasználó megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan sütiket hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs az Adatkezelőnek ellenőrzése. A süti által tárolt adatokat a Facebook Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook megbízásából feldolgozzák az adatokat. A Facebook a remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő sütiket helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Facebook a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő süti lehetővé teszi a Facebook számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is (További információ a Facebook Adatvédelmi irányelveiről.)

 

 

Milyen jogaid vannak?

Bármikor jogosult vagy hozzáférni a veled kapcsolatos adatokhoz, kérheted azok helyesbítését vagy törlését. Jogod van ahhoz, hogy korlátozd az adatok feldolgozását, vagy tiltakozz a feldolgozásuk ellen, valamint jogod van az adathordozhatósághoz is.

 

 • Hozzáféréshez való jog: személyes adataid kezeléséről – kérelmed alapján – bármikor jogosult vagy megfelelő tájékoztatást kapni írásban vagy szóban. Késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.
 • Helyesbítéshez való jog: kérheted a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adataid ésszerű időn belüli kijavítását.
 • Törléshez való jog: kérheted, hogy adataidat ésszerű határidőn belül töröljük az adatbázisból, pl. ha visszavonod az adataid kezelésére vonatkozó beleegyezésedet, vagy ha tiltakozol az adataid kezelése ellen.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból vitatod, hogy az adataid kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatod az adataid használatát.
 • Tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhatsz az ellen, hogy az adataidat kezeljük, így ebben az esetben az adataidat nem kezelhetjük tovább.
 • Adathordozhatósághoz való jog: kérésedre megkaphatod az általunk kezelt adataidat elektronikus adathordozón.

 

 

Kihez fordulhatsz panasz esetén?

Fontos számunkra, hogy adataidat gondosan kezeljük, ezért ha úgy érzed, hogy személyes adataidat helytelenül dolgozzuk fel, elsőként kérjük, fordulj hozzánk a lenti elérhetőségeinken.

 

Ha az adataid kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogásod van, panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu); vagy ha úgy ítéled meg, hogy az adataid kezelésével kapcsolatos jogaid sérülnek, jogosult vagy a területileg illetékes bírósághoz fordulni.

 

 

További információ

Amennyiben személyes adataid kezelésével kapcsolatban további kérdésed lenne, vedd fel velünk a kapcsolatot közvetlenül az info@lumentanfolyamok.hu e-mail címen vagy a +36 30 394 3331 telefonszámon. Kérjük, hogy telefonon lehetőség szerint munkanapokon 10 és 16 óra között keress minket!

 

Adatvédelmi szabályzatunk 2018. május 25-től hatályos.

Frissítve: 2020. március 28. (a telefonszám kötelező megadására vonatkozó információkkal), 2020. szeptember 1. (a felnőttképzési törvényből eredő kötelezettségekkel kapcsolatos információkkal), 2021. január 13. (a felnőttképzési törvény módosításából eredő adatkezelési információkkal), 2021. március 29. (az adatfeldolgozók körére vonatkozó kiegészítésekkel), 2021. augusztus 18. (a reCAPTCHA védelemmel kapcsolatos információkkal).